Privacy Verklaring

Ineke Hilhorst Energy Matching : Privacy Verklaring.
Hier vind je de privacy verklaring van mijn bedrijf. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Ineke Hilhorst Energy Matching.

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Inhoud
1. Ineke Hilhorst Energy Matching

2. Doel gegevens

3. Ontvangers

4. Opslag periode

5. Beveiliging

6. Jouw rechten

7. Plichten

Ineke Hilhorst Energy Matching Mei 2018

1.
Ineke Hilhorst Energy Matching
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Ineke Hilhorst Energy Matching. In mijn bedrijf probeer ik door het aanbieden van mijn diensten en producten mensen te helpen bij het (h)erkennen van hun mogelijkheden en ze verder te helpen op hun levenspad. Daarbij zijn mijn intuïtie en helderziendheid belangrijke hulpmiddelen.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Ineke Hilhorst Energy Matching verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door mijn praktijk, neem dan gerust contact op!
contact@inekehilhorst.nl
06-24228339 Molenpad 15-17 1016 GL Amsterdam btw 1307.66.653.B.01, KvK 34204083.
Ineke Hilhorst Energy Matching is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Ineke Hilhorst.

2.
Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Ineke Hilhorst Energy Matching. Deze worden hieronder toegelicht.
1. Het versturen van nieuwsbrieven
Ineke Hilhorst Energy Matching stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds informatief/commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via je persoonlijke aanmelding voor contact of informatie.
2. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Ineke Hilhorst. Dit betreft je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel straat adres.
3. Analytics
De website van Ineke Hilhorst Energy Matching verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.
Ineke Hilhorst Energy Matching Mei 2018

3.
Ontvangers
De gegevens die Ineke Hilhorst Energy Matching ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
1. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
2. WeTransfer
Als de audio-opname van je sessie naar je wordt verstuurd via Wetransfer staat de opname dus tijdelijk op de server van WeTransfer.

4.
Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Ineke Hilhorst Energy Matching, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
1. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar contact@inekehilhorst.nl.
2. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Ineke Hilhorst Energy Matching via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
3. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5.
Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Ineke Hilhorst Energy Matching of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Ineke Hilhorst Energy Matching. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Ineke Hilhorst Energy Matching privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.
Daarnaast is het domein van Ineke Hilhorst Energy Matching ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

6.
Jouw rechten
1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Ineke Hilhorst Energy Matching vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Ineke Hilhorst Energy Matching. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Ineke Hilhorst Energy Matching. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke nieuwsbrief.
3. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Ineke Hilhorst Energy Matching opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Ineke Hilhorst Energy Matching al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
4. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Ineke Hilhorst Energy Matching vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
5. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Ineke Hilhorst Energy Matching niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klachtenformulier.
6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Ineke Hilhorst Energy Matching jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via contact@inekehilhorst.nl onder toezending van een kopie id.-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id.- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7.
Plichten
Ineke Hilhorst Energy Matching verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Ineke Hilhorst Energy Matching via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Ineke Hilhorst Energy Matching de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Ineke Hilhorst Energy Matching met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst], dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
Ineke Hilhorst Energy Matching behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Ineke Hilhorst Energy Matching dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Ineke Hilhorst Energy Matching te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
contact@inekehilhorst.nl
06-24228339 Molenpad 15-17 1016 GL Amsterdam
BTW 1307.66.653.B.01, KvK 34204083.

Ineke Hilhorst Energy Matching Mei 2018